Zpět na archiv
23/01/2019| Přijímáme přihlášky pro druhý ročník Angelini University Award

Po úspěchu prvního ročníku Angelini University Award (AUA) jsme se rozhodli, že i letos vyhlásíme soutěž o 150 tisíc korunpro studentské projekty a až 60 tisíc korun pro jejich garanty. Tématem pro Angelini University Award v roce 2018/19 jsme zvolili Duševní zdraví.

Soutěže se opět mohou účastnit týmy 2–5 studentů. Podmínkou je, aby v době odevzdání projektu byli všichni členové zapsáni do bakalářského, magisterského či doktorského programu, nově je věk účastníků omezen na max. 35 let. Každý z týmů má možnost zvolit si také garanta z řad svých vyučujících.

Harmonogram soutěže:

  • Přihlášky budeme přijímat do konce ledna 2019.
  • Do března bude nutné odevzdat tzv. „Follow up“, který ukáže postup soutěžících na projektu.
  • Konečné zpracování projektů musí týmy předložit do konce května – projekty by měly být zpracované jako textový dokument v rozsahu do 50 normostran – doplněný podle povahy projektu o přílohy (mock-up, video, audio…).
  • Na přelomu července a srpna oznámíme, které projekty postupují do semifinále.
  • Semifinále a finále v podobě osobních prezentací na slavnostním ceremoniálu se uskuteční v rámci jednoho dne ve druhé polovině září 2019.

Další informace a registrační formulář najdete na angeliniaward.cz, v případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu angeliniaward@angelini.cz.

Zpět na archiv