Zpět na archiv
23/01/2019| Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o. jmenovala dne 25. října 2018 v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) společnost Ernst & Young, s.r.o., IČO: 26705338, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako svého pověřence pro ochranu osobních údajů.


Veškeré otázky týkající se ochrany osobních údajů adresované naší společnosti tak nově můžete uplatnit na kontaktním e-mailu dpo.angelini@weinholdlegal.com nebo prostřednictvím korespondenční adresy Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Zpět na archiv