Spolupráce s pacientskými organizacemi

Diagnóza leukémie

Spolek Diagnóza leukemie je pacientskou organizací - iniciativou nemocných a jejich rodinných příslušníků v roli pečovatelů. Reprezentuje názory a stanoviska pacientů s leukemiemi při jednání s lékařskými společnostmi a zdravotnickými institucemi. 

Svojí činností příspívá též ke zlepšování podmínek pro budoucí léčbu těch, kteří zatím ještě nebyli diagnostikováni.

Spolupráce v roce 2015, 2016, 2017:
Finanční podpora v roce 2015 - dar ve výši 50.000 Kč pro účely financování vzdělávacích programů pro pacienty s CML.
Finační podpora v roce 2016 - dar ve výši 50.000 Kč  pro účely financování vzdělávacích programů pro pacienty s CML.
Finanční podpora v roce 2017 - dar ve výši 80.000 Kč pro účely financování vzdělávacích programů pro pacienty s CML.


Zpět na začátek

Český občanský spolek proti plicním nemocem

Základním záměrem ČOPN je posilovat aktivity zaměřené přímo na členy ČOPN i plicní pacienty obecně a sloužící především ke zlepšení jejich informovanosti o problematice plicních nemocí a prohlubovat vzájemnou informovanost odborníků a laiků.

Dlouhodobým cílem je zařadit do plánu činnosti i aktivity, sloužící ke zkvalitnění života pacientů s plicními nemocemi.

Spolupráce s ČOPN v roce 2016, 2017, 2018:
Finanční podpora v roce 2018 – dar ve výši 25.000,- Kč na podporu činnosti občanského spolku.
Finanční podpora v roce 2017 – dar ve výši 25.000,- Kč na podporu činnosti občanského spolku.
Finanční podpora v roce 2016 – dar ve výši 25.000,- Kč na podporu činnosti občanského spolku.


Zpět na začátek