Angelini - výzkum, vývoj

Výzkum Angelini

Firma Angelini má více než 40 let zkušeností ve výzkumu a vývoji ve farmaceutickém odvětví vývoje, od kresby původních molekul po jejich registraci jako farmak.
Výzkum Angelini
Během několika desetiletí činnosti firma Angelini realizovala kompletní vývoj různých farmak. Dvě z nich, protizánětlivý lék k lokálnímu použití benzydamin a antidepresivum trazodon, jsou distribuovány a prodávány  ve více než 60 zemích.
Nedávno společnost Angelini zakoupila licenci na fluorochinolon prulifloxacin od společnosti Nippon Shinyaku a poté provedla kompletní preklinický a klinický vývoj tohoto nového antibiotika s registrací, uvedením na trh a prodejem v různých evropských zemích.
Výzkumná skupina Angelini má veškeré kompetence a prostředky k tomu, aby mohla vést a podporovat celý výzkum a vývoj farmaka z modelů in silico (prováděných na počítači), a to od preklinické charakteristiky až po kompletní klinický vývoj. Tyto činnosti se provádí v Angelini Research Center S. Palomba v Římě a ve vynikajících soukromých i veřejných vědeckých střediscích v rámci a prostřednictvím spolupráce s vědci a výzkumníky mezinárodního věhlasu.


Zpět na začátek

Výzkumné projekty

V současné době se R&D Angelini zabývá vývojem nových farmak a novými indikacemi u již prodávaných léků a rozšiřováním jejich výrobkových řad s odvoláním se na vysokou úroveň technologické inovace. Vedle těchto činností se věnuje hledání potenciálních partnerů, jejichž vědecké a technické zájmy by odpovídaly zájmům skupiny Angelini. Tito partneři budou vyhledáni mezi start-up a skupinami akademického výzkumu, které mají vysoký vědecký profil tak, aby byly nalezeny a zvoleny ty nejlepší s dalšími možnostmi a podmínkami pro získání licencí a obchodního partnerství.
R&D Angelini dbá na zviditelňování svých činností a spolupracuje s centry mezinárodního výzkumu. Nedávno se zapojila do založení pracovního programu s názvem Italian Drug Discovery Network (IDDN), v němž jsou zapojeny jak další italské farmaceutické firmy, tak veřejné výzkumné instituce. Cílem IDDN je podporovat vzájemnou spolupráci mezi veřejným a soukromým výzkumem v hledání nových farmakologicky aktivních sloučenin.
Výzkum a vývoj Angelini zaručuje vysokou úroveň kompetencí a umožňuje zaměření pozornosti na činnosti s programy výzkumu v souladu s firemním portfoliem. Hlavní právě probíhající projekty se týkají následujících terapeutických oblastí: bolest/zánět, SNC (střídání nálad a nespavost), infekční nemoci.
 


Zpět na začátek

Trazodon

Trazodon je antidepresivum vyvinuté a patentované skupinou Angelini a hojně předepisované psychiatry, neurology a odbornými lékaři. Trazodon je velmi dobrým příkladem toho, čemu se dnes říká multifunkční farmakum: to znamená, že se jedná o lék, který v závislosti na podané dávce má různé léčebné účinky. Multifunkční farmaka v malých dávkách působí především prostřednictvím nejbližších biochemických mechanizmů, zatímco při vyšších dávkách se projeví další mechanizmy s odlišným farmakoterapeutickým efektem, který může být případně integrován s účinkem projevujícím se při nižších dávkách. Při vyšších dávkách trazodon působí jako antidepresivum, kdy zvyšuje hladiny serotoninu v mozku – tak, jak je tomu u mnohých jiných antidepresiv a svým působením na úrovni některých podtypů receptorů vytváří dostatečnou hladinu serotoninu. Nicméně v malých dávkách se trazodon chová pouze jako antagonista 5-HT2A receptorů a tato biochemická činnost, zdá se, odpovídá hypnotické činnosti pozorované v experimentálních studiích. Z klinického hlediska je experimentální používání trazodonu při léčení nespavosti velmi dobře zdokumentováno ve vědecké literatuře. Tato zjištění přivedla skupinu Angelini k zahájení výzkumu a k vědeckému projektu, který má za úkol stanovení optimálních dávek trazodonu pro žádost o registraci jako léku na poruchy a výkyvy nálad a nespavosti.


Zpět na začátek

Probíhající výzkum

Pipeline Angelini se zaměřuje především na své strategické terapeutické oblasti: bolest/zánět, SNC (deprese a nespavost) a infekční nemoci. Skupina Angelini disponuje laboratořemi pro základní i aplikovaný výzkum pro identifikaci a studium farmakologicky aktivních zásad, stejně jako technickými platformami pro komputační chemii a drug delivery (transportní lékové systémy).

Platformy
POLGLUMYT® A DERIVÁTY biopolymerů pro drug delivery transportní lékové systémy (ústní a oční přípravky), nutraceutické a kosmetické formulace.
IN SILICO SCREENING Komputační pojetí a přístup pro screening knihoven sloučenin a identifikace virtuálních HIT. Zvolené cíle: receptor 5-HT2A; Poly ADP-Ribose Polymerase; Dipeptidyl peptidáza IV; Aldózoreduktáza; Receptor pro epidermal growth factor (EGFR); receptor PPAR-gamma.
DRUG REPOSITIONING Přehodnocení léků za účelem jejich možných nových léčebných aplikací (nových indikací a formulací) prostřednictvím technologií prováděných in silico, in vitro a in vivo.
SPRAY DELIVERY Výzkum látek schopných rozpustit vysoké koncentrace těžce rozpustných farmak s cílem jejich podávání ve spreji.
Raná vývojová fáze
NANOCARRIERS FOR GENE DELIVERY Vývoj polymerních nosičů pro podávání genetického materiálu podaného ke ztlumení genů.
INTERACTOMA Počítačové programování molekul schopných zastavit vzájemné působení bílkovin bakteriálního divizomu a stanovení jejich antibakteriální činnosti in vitro a in vivo. Léčebný potenciál: antiinfekční léčiva.
DUÁLNÍ INHIBITORY GYRÁZY A TOPOIZOMERÁZY IV Vývoj nové třídy inhibitorů GyrB/ParE a GyrA/ParC. Léčebný potenciál: antiinfekční léčiva.
NOVÉ MODULÁTORY EIKOSANOIDŮ (NEM) Vývoj nových selektivních inhibitorů mPGES-1 s účinností podobnou jako mají inhibitory cyklooxygenázy, avšak nemají jejich vedlejší účinky. Léčebný potenciál: bolest/zánět a onkologie.
INHIBITORY GLYKOGEN SYNTÁZY KINÁZY-3β (GSK-3β) Počítačové modelování, posuzování in vitro a stanovení farmakologických účinků nových inhibitorů GSK-3β. Léčebný potenciál: neurodegenerativní, zánětlivá a psychiatrická onemocnění.
NOVÉ INHIBITORY MCP Identifikace a vývoj nových inhibitorů MCP aktivních při výzkumu metastáz, v léčbě bolesti a prevenci ledvinových nebo močových kamenů. Léčebný potenciál: onkologie, bolest/zánět a gastroenterologie.
Pokročilá fáze vývoje
PRULIFLOXACIN antibakteriální fluorochinolon prodávaný v mnoha evropských zemích. Nové indikace a/nebo dávkování: exacerbace při chronické bronchitidě (Fáze 3), cestovní průjem (Fáze 3), chronická bakteriální prostatitida (Fáze 3), pacienti s ledvinovou nedostatečností.
TRAZODON Původní molekula skupiny Angelini, prototyp antidepresiv třídy SARI. Nové indikace a/nebo dávkování: Formulace pro jednorázové denní podání v léčbě těžší deprese (na trhu v USA a Evropě), nespavost (Fáze 2).
OMEPRAZOL Inhibitor protonové pumpy společně se sodou bikarbonou v sáčcích (pre-submission).
BINDARIT Inhibitor MCP-1/CCL2. Indikace: diabetická nefropatie (Fáze IIa) a restenóza (Fáze IIa). K dispozici pro in-licencing.
NON PHARMA Kosmetické výrobky vysoké kvality, přípravky pro intimní hygienu a pro péči o ženské tělo.
LIFE CYCLE MANAGEMENT Nové formy léčiv na trhu a vývoj aktivních látek pro farmaceutickém použití (API).


Zpět na začátek