Disclosure

Transparentní spolupráce

Spolupráce mezi těmi nejlepšími zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Jako taková má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče i hodnotu budoucího medicínského výzkumu.

Odborníci disponují cennými znalostmi o zvládání léčby a onemocnění, které následně pomáhají farmaceutickým společnostem posouvat hranice moderní medicíny. Obě strany se pravidelně setkávají během vědeckého výzkumu, klinického hodnocení, vzdělávacích aktivit atp.

Je to však právě spolupráce mezi odborníky a průmyslem, jež může vytvářet potenciál pro střet zájmů. Dnes a denně jsme svědky sílícího tlaku veřejnosti, médií i politiků na zprůhlednění a objasnění těchto vztahů. Napadána je integrita zdravotnických odborníků při předepisování léčiv i odborná úroveň spolupráce.

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) si tyto tlaky dobře uvědomuje. Po diskusi s odbornými i průmyslovými kapacitami proto přistoupila k přijetí Disclosure kodexu, který dává vzniknout iniciativě „Transparentní spolupráce".


Zpět na začátek

Co přináší „Transparentní spolupráce"?

Primárním cílem této celoevropské iniciativy, jejímž vzorem je americký Sunshine Act, je objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb (obdobně jako je tomu již nyní ve Francii či Holandsku).

Zveřejnění informací se bude vztahovat na všechny zdravotnické odborníky a zdravotnická zařízení, která budou v daném období spolupracovat se společností Angelini Pharma Česká republika s.r.o.


Zpět na začátek

Kde a kdy budou informace zveřejněny?

Informace o realizované spolupráci budou umístěny v databázi zdravotnických odborníků a zařízení, na kterou se dostanete ZDE. Databáze spolupracujících odborníků a zařízení za předcházející rok bude uveřejněna nejpozději 30. 6. 


Zpět na začátek

Kde můžu najít metodiky AIFP a Angelini Pharma Česká republika s.r.o.?

Metodika AIFP a Angelini Pharma Česká republika s.r.o. je k dispozici ZDE.


Zpět na začátek