Výrobní závody

Výrobní závody

Výrobní závody skupiny Angelini se nacházejí v Anconě, Aprilii (LT) a Caselle (GE). V závodě v Anconě je realizována farmaceutická výroba hotových výrobků a v Aprilii je výroba zaměřena na farmaceutické suroviny. Závod v Caselle se specializuje na výrobu dezinfekčních prostředků a produktů značky Amuchina. Realizovaná výroba je určena pro domácí trh i pro vývoz do zahraničí. Všechny závody jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi s integrovanými automatickými  kontrolními systémy a systémy revize. Zvláštní důraz je v celém procesu kladen na analýzu a kontrolu kvality, která začíná už u základních surovin. Ochrana životního prostředí a ochrana zdraví lidí na pracovišti i v okolí výrobních kapacit jsou nejdůležitějšími faktory, kterými se profilují veškeré výrobní činnosti skupiny Angelini.

Životní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví
Pokud se jedná o ochranu životního prostředí, jsou všechny výrobní kapacity společnosti Angelini vybaveny MODERNÍMI technologiemi.
Firemní politika neustálého zlepšování jednotlivých aspektů životního prostředí je již po mnoho let jedním z hlavních zájmů výrobního procesu natolik, že od roku 2004 získaly všechny tři závody dobrovolnou certifikaci UNI EN ISO 14001:2015. 

Významné investice společnost uskutečnila v oblasti výroby čisté energie, včetně fotovoltaické elektrárny o výkonu 1 600 kW, moderního kogeneračního systému, nových odpařovacích věží a nových vysoce výkonných parních generátorů. Tyto nové technologie byly integrovány s automatickým systémem řízení, který optimalizuje spotřebu klimatizačních systémů používaných k vytváření mikroklimatu.
Neustálé zlepšování spotřeby energie je řízeno samostatnou skupinou pro správu energií. Všechna tato opatření snižují emise CO2 o více než 650 tun za rok.

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti jsou základními a neodmyslitelnými podmínkami pro jakoukoli výrobní činnost. Skupina Angelini vytvořila podnikovou kulturu, kterou považuje za první povinnost zaměstnavatele a která zaručuje absolutní bezpečnost, ochranu zdraví a psychickou i fyzickou pohodu všech zaměstnanců.
Z tohoto důvodu byly ustanoveny nejen celopodnikové bezpečnostní normy, ale také bezpečnostní normy pro každý jednotlivý úsek a kontrolní systémy a standardy.  Tento systém bezpečnosti napomáhá ke zvyšování bezpečnostních aspektů i k růstu firemní kultury zaměstnanců v oblasti prevence proti úrazům a bezpečnosti.
Základními podmínkami k dosažení nejvyšší možné úrovně ochrany životního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a hygieny je přesné posouzení rizik, striktní dodržování platných zákonů a norem a zapojení veškerého firemního personálu.


Zpět na začátek

Angelini v Anconě

Společnost Angelini ACRAF S.p.A. vyrábí léčivé přípravky a další produkty v Anconě, hlavním městě regionu Marche ve střední Itálii, který se nachází 7 km od jednoho z nejdůležitějších přístavů v Jaderském moři, 5 km od dálničního exitu Ancona Sud A14 a 20 km od letiště Raffaello Sanzio. Výrobní závod v Anconě je držitelem evropského oprávnění GMP a je pravidelně kontrolován italskou agenturou pro léčivé přípravky (AIFA) a vyrábí léčivé přípravky, které jsou vyvážené do více než 67 zemí na různých kontinentech.  Zdejší výroba zahrnuje také specifické druhy léčivých látek, jako jsou hormony a některá antibiotika (ne beta-laktamová / cefalosporiny). Ministerstvo zdravotnictví schválilo také výrobu kosmetiky, zdravotnických prostředků a biocidů, ale také použití omamných a psychotropních látek pro výrobu léčiv.

Certifikáty
Výrobní závod v Anconě je certifikován TUV SUD of Munich pro:

 • ISO 9001:2015 for the Quality system,
 • ISO 13485:2016 for the Quality Management System,
 • ISO 14001:2015 for the environment,
 • OHSAS 18001:2007 for safety.


Velikost a zaměstnanci
Výrobní haly se rozkládají na území o rozloze  ​​177 000 čtverečních metrů, které zahrnují:

 • 15 540 m² výrobních oddělení,
 • 660 m² oddělení experimentální výroby léčiv,
 • 2 340 m² chemických a mikrobiologických laboratoří,
 • 5 000 m² skladů pro suroviny a obalové materiály,
 • 21 700 m² distribučních skladů,
 • 21 650 m² kancelářských prostor a zázemí.


Výroba v Anconě je v provozu  již více než 40 let a během té doby doby prošla několika rekonstrukcemi a reorganizací. V současnosti zde pracuje na 600 zaměstnanců, z toho 57 % pracuje v oblasti výroby a skladů, 13 % v oblasti zajištění kvality, 15 % v technických a průmyslových odděleních  a zbývajících 15 % jako další zaměstnanci. Průměrný věk zaměstnanců je relativně nízký – 55 % pracovníků je mladších 40 let, vysoký je podíl absolventů středních škol (74 %) i  absolventů vysokých škol (23 %), mimo dělnické profese představuje podíl absolventů vysokých škol 47 %.

Technologie a technické zázemí
Výrobní závod je bohatě vybaven nejmodernějšími zpracovatelskými a balicími stroji sautomatickými řídicími systémy, automatizace dosahuje vysokého stupně díky programům plně validovanými pro správu skladu, vážení, kontrolu kvality a dávkové záznam. Produkce nesterilních lékových forem v prostorách třídy  D i primární balení oddělená od sekundárního balení s vlastním systémem HVAC, přispívají k tomu, aby se Ancona stala místem technologické excelence s maximální aplikací Zásad správné výrobní praxe.
Aktuální výrobní kapacita představuje přibližně 113 000 000 jednotek ročně, z toho přibližně 50 % pevných látek, 35 % tekutých a 15 % polotuhých.

Smluvní výroba
Maximální produkční kapacita výroby  je až 170 milionů jednotek hlavních farmaceutických forem ročně,z nichž je v současné době využíváno pouze 66 %. 
Množství výrobní kapacity je volné a tedy potenciálně dostupné pro možné partnery, zejména pro výrobu tekutých, polotuhých a sterilních farmaceutických produktů jak pro humánní léčivé přípravky, tak pro experimentální léčiva. Třetím stranám je k dospozici také kvalifikovaná analytická laboratoř schválená pro kontrolu a uvolňování šarží v rámci oblasti EC/EEA a také léčivých přípravků vyráběných v zemích mimo Evropu, které nemají uzavřené dohody o vzájemném uznávání a výrobní zařízení v souladu s dodržením formulář 3 CTD. Logisticky příznivá poloha zařízení v blízkosti přístavu, letiště, železnice a dálnice, vysoká technologická úroveň výrobních zařízení, systém jakosti, bezpečnostní a environmentální certifikace, spolehlivost vedení společnosti jsou zárukou výrobků s vysokým poměrem kvalita / cena.
V případě zájmu o smluvní výrobu je možné využít tyto kontakty:

Email: acrafcmfg@angelini.it
Tel: +39 071 809339

Sklady
Skladovací kapacity závodu v Anconě představují přibližně 7 500 paletových prostorů pro suroviny  a 19 300 paletových pozic pro konečné produkty, sklady jsou plně řízeny počítačovým systémem SAP. Pohyb skladových zásob a nakládání s položkami je sledováno pomocí čárových kódů a rádiových frekvenčních systémů, které umožňují jednoznačnou identifikaci zboží a jakosti materiálu. Ve skladu surovin je instalován také vzorkovací box s vlastním systémem HVAC, odsavačem prachu a analytickou přístrojovou technikou NIRS pro provádění testů identifikace v reálném čase na jednotlivých kontejnerech surovin. Distribuční sklad je rovněž vybaven chladicím prostorem pro skladování léčivých přípravků při teplotě nižší než 8 ° C a má povolení prodávat omamné a psychotropní látky.


Zpět na začátek

Fine Chemicals Aprilia

Výrobní závod  Angelini Fine Chemicals se nachází v Aprilii (LT) a specializuje se na 
- výrobu léčivých látek a pokročilých meziproduktů,
- na smluvní výrobu,
- zakázkovou syntézu pro většinu mezinárodních farmaceutických společností, stejně jako Biotech Virtual ve farmaceutickém sektoru.

Mezi hlavní produkty patří benzydamin, trazodon, metaxalon, oxolamin, benzadac I-lysin, acamoprosate, dapiprazol a ibopamin.
Závod zahrnuje i Kilo lab a malou výrobní jednotku, kde se vyrábí malé objemy aktivních látek před zahájením velkovýroby.Implementovaná byla navíc také nová technologie založená na mikroreaktorech, díky které je možné dosáhnout vyšších výtěžků, vyšší kvality produktů a zkrátit dobu do uvedení na trh.
Výroba v Aprilii probíhá v souladu se všemi mezinárodnímái standardy a regulacemi a je pravidelně kontrolována hlavními kontrolními úřady.
Zajištění bezpečnosti životního prostředí je jednou z priorit výroby v Aprilii. V souladu s evropskými a mezinárodními standardy využívá výroba v Aprilii nejmodernějších technologií a řídících nástrojů pro nakládání se zbytkovou vodou, monitoring emisí a regenerace rozpouštědel.


Zpět na začátek

Výrobní závod Amuchina Casella

Ve výrobním závodě Angelini Casella, v provincii Janov se vyrábí přípravek Amuchina, známý svými širokospektrými dezinfekčními účinky (baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní a virucidní). Výrobní závod se rozkládá na ploše 17 000 m2 a pracuje zde 34 lidí. Továrna vyrábí 6 milionů litrů Amuchiny  ročně, což je přibližně 8 milionu lahví v různých velikostech. 
Implementace a neustálé zlepšování systému managementu jakosti (kontrola kvality) je nezbytný i v tomto výrobním závodě, kde se postupuje podle stejné normy jako v továrně Angelini v Anconě.
Sklad je tranzitním místem pro skladování hotových výrobků, včetně těch produkovaných v Anconě, které zde čekají na transport do dalších skladů rozmístěných na celém území Itálie. Kromě hlavního domácího trhu jsou výrobky Amuchina distribuovány do Spojených států, Mexika, Argentiny, Francie, Švýcarska, Španělska, Portugalska a Tuniska.
Výrobní závod v Caselle vlastní následující certifikáty do TUV SUD Mnichov:
 • UNI EN ISO 13485:2016 (Quality Management System)
 • UNI EN ISO 9001:2015 (Quality System)
 • UNI EN ISO 14001:2015 (Environment)
 • BS OHSAS 18:001:2017 (Safety)


Zpět na začátek