Zpět na archiv
Léčba nevolnosti a zvracení při onkologické léčbě

Léčba nevolnosti a zvracení, vyvolaných chemoterapií, patří do tzv. podpůrné léčby v onkologii. Podpůrná léčba, dříve poněkud podceňovaná, představuje v moderní onkologii nedílnou součást léčebných schémat a je podrobně zpracována v řadě českých i mezinárodních doporučení.
Význam prevence a léčby nevolnosti a zvracení v onkologii spočívá v tom, že umožňuje pacientům lépe zvládat náročné léčebné cykly, udržuje pacienty v lepším fyzickém i psychickém stavu a výrazně tak napomáhá k aktivní spolupráci pacienta s ošetřujícím personálem. Výsledkem je nejen snadnější průběh onkologické léčby, ale i lepší prognóza, pokud jde o výsledky.
Existuje řada léků, používaných již dlouhá léta k prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení, vyvolaných chemoterapií. V současnosti nejpoužívanější skupinou léků v této indikaci jsou látky, zvané setrony. Setrony, neboli odborně antagonisté serotoninových 5HT3 receptorů, blokují působení mediátoru serotoninu (5HT) na citlivé buňky v trávicí soustavě a v mozku a tím tlumí, nebo ideálně zcela zastavují zvracení i nevolnost, které jsou způsobeny právě zvýšenou tvorbou serotoninu po podání chemoterapie.
Starší setrony, tzv. setrony 1. generace, se v praxi používají již téměř 20 let je třeba je podávat nejen v den aplikace chemoterapie, ale denně i další 4 dny, aby zamezily nejen akutní nevolnosti a zvracení (do 24 hod. od podání chemoterapie), ale i opožděné nevolnosti a zvracení. Právě nedostatečné řešení opožděné nevolnosti a zvracení je největším problémem při použití starších setronů 1. generace – léčba bývá často předčasně ukončena, nebo pacienti zapomínají na pravidelné užití léku několik dní po chemoterapii.
Tento problém může řešit použití novějších léků, setronů 2. generace. Výhodou těchto moderních léků je jejich vysoká účinnost jak na akutní, tak i na opožděnou nevolnost a zvracení, a to vše podáním jediné dávky cca 30 minut před chemoterapií. Díky dlouhému biologickému poločasu a mechanizmu účinku, odlišnému od starších léků, tak setrony 2. generace účinně tlumí nevolnost i zvracení u pacientů po chemoterapii po dobu 5 dnů, a to po jednorázovém podání.

Zpět na archiv