Zpět na archiv
Uvolňovací cviky při bolestech pohybového aparátu
Uvolnění kyčelního kloubu
Cvik č. 1
Leh pokrčmo mírně roznožný, upažit, dlaně vzhůru. Pomalu s výdechem pokládat kolena střídavě vpravo a vlevo.


Chyby: Zvednuté lopatky do podložky.
Cíl: Uvolnění kyčelního kloubu.
Cvik č. 2
Leh pokrčmo na pravém boku, vzpažit pravou ruku, levou ruku předpažit pokrčmo, předloktí před tělem, dlaň na podložce. Kroužení levou nohou přes unožení. To samé provést na druhou stranu.
Cíl: Uvolnění kyčelního kloubu.


Cvik č. 3
Stoj na pravé noze, levou nohu pokrčmo, paže v bok (možné i s oporou např. o stěnu). Kroužení levou nohou v kyčelním kloubu. To samé provést i na druhou stranu.
Chyby: Úklon, pokrčená stojná noha.
Cíl: Uvolnění kyčelního kloubu, rovnovážné cvičení.


Uvolnění kolenního kloubu
Cvik č. 4
Sed pokrčmo, levá noha zvednutá mírně and podložku, rukama obejmout levou nohu pod kolenem. Kroužení v kolenním kloubu. To samé provést na druhou stranu.
Chyby: Ohnutá záda.
Cíl: Uvolnění kolenního kloubu


Cvik č. 5
Sed mírně roznožný, levá noha zvednutá mírně and podložku, připažit. Kroužení v kolenním kloubu. To samé provést na druhou stranu.
Chyby: Ohnutá záda.
Cíl: Uvolnění kolenní kloubu. Tento cvik může být pro některé pacienty bolestivý. V takovém případě provádíme cvičení ve stoje. Pokud pacient neudrží rovnováhu, je lepší cvik provádět na židli.


Uvolnění hlezenního kloubu (kotníku)
Cvik č. 6
Stoj, levá noha na podložce, ruce v bok (možné i s oporou o stěnu). Kroužení v hlezenním kloubu (kotník). To samé provést na druhou stranu
Chyby: Prohnutí v bedrech, pokrčená stojná noha.
Cíl: Uvolnění hlezenního kloubu.


Cvik č. 7
Sed mírně roznožný, levá noha zvednutá mírně and podložku, připažit. Kroužení v hlezenním kloubu (kotník). To samé provést i na druhou stranu.
Chyby: Ohnutá záda.
Cíl: Uvolnění hlezenního kloubu.

Zdroj: Osteoartróza a chondropatie kolenního kloubu pro farmaceuty; Hrazdíra L., Beránková L., 2010.
Zpět na archiv