Zpět na archiv
Onemocnění pohybového aparátu

Osteoartróza
Osteoartróza je nejčastější onemocnění pohybového aparátu, které postihuje asi 12% dospělé populace. Výrazně zhoršuje kvalitu života a může vést až k invaliditě. Toto onemocnění se vyskytuje hlavně u lidí v pokročilém věku. Mezi osobami nad 50 let jí trpí každý druhý a u osob starších 70 let se jen stěží najde jedinec, který by neměl artrózu.
Přesné příčiny vzniku osteoartrózy nejsou dosud zcela známy. V předchozích letech se za důvod považoval pokročilý věk a opotřebení kloubní chrupavky, což je dnes vnímáno pouze za jednu z mnoha možných příčin. Obecně lze tedy říci, že toto onemocnění může být způsobeno více příčinami (dědičné faktory, neúměrné a jednostranné zatěžování kloubů, obezita atd.)
Příznaky a projevy osteoartrózy
Nemoc postihuje v lidském těle různé klouby. V případě postižení kolenních kloubů mluvíme o gonartróze, v případě kyčelních kloubů o koxartróze, postiženy mohou být i drobné klouby ruky a páteř. Projevy osteoartrózy jsou různé a závisí na stadiu onemocnění a jeho lokalizaci.
Typickým společným příznakem je bolest kloubů, která se na začátku objevuje hlavně při námaze (např. chůze po schodech), a ztuhlost kloubů.
Obecně můžeme říci, že čím pokročilejší je stadium osteoartrózy, tím horší je bolest a větší omezení pohybu nemocného. Závažným projevem, který předpovídá i nepříznivou prognózu do budoucna, představuje klidová, noční bolest.
Rizikové faktory osteoartrózy
Mezi rizikové faktory vzniku této nemoci se řadí vyšší věk, nadměrná námaha, neúměrné zatěžování kloubů, či nestejná délka končetin.
Dále pak i obezita, některá metabolická onemocnění, endokrinní choroby, zánětlivá onemocnění kloubu nebo úrazy.

Zpět na archiv