Zpět na archiv
Léčba vysokého krevního tlaku

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je nemoc, která člověka ohrožuje na zdraví i životě. Proto musí být léčen a pravidelně sledován.
Cílem léčby hypertenze je dlouhodobě snížit krevní tlak na normální hodnoty, tedy pod 140/90 mmHg u běžného pacienta (pod 130/80 mmHg u diabetika) a také snížit riziko, že pacient předčasně zemře na srdečně – cévní onemocnění jako srdeční infarkt nebo mozková mr

Úprava životosprávy pacienta
Nedílnou součástí léčby hypertenze jsou zásahy do životosprávy - redukce nadváhy, zvýšení fyzické aktivity a dietní opatření. V jídelníčku dáváme přednost ovoci a zelenině a naopak omezujeme příjem nasycených tuků, soli a alkoholu. Je třeba přestat kouřit a začít pravidelně cvičit. U nemocných s hraniční hypertenzí často režimovými opatřeními dosáhneme optimalizace tlaku bez nutnosti užívání léků.
Léky na snížení krevního tlaku
Pokud nelze krevní tlak kontrolovat pouze životosprávou, lékaři předepisují léky snižující krevní tlak, tzv. antihypertenziva.  Existuje několik skupin antihypertenziv, které se liší svým mechanismem účinku, např. zvyšují vylučování vody z těla, nebo rozšiřují průsvit cév. Některé druhy léků účinkují lépe u různých typů pacientů (věk, další onemocnění). Výběr vhodného antihypertenziva záleží na lékaři. Může předepsat jen jeden lék (tzv. monoterapie), ale často volí kombinaci více druhů léků. Je třeba dodržovat pokyny pro jejich užívání, aby bylo dosaženo požadovaného účinku.
ACE inhibitory
Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) snižují krevní tlak rozšiřováním cév. Typickým nežádoucím účinkem těchto léků je suchý dráždivý kašel, při jeho výskytu jsou nahrazeny lékem z podobné skupiny tzv.  sartanů (antagonistů receptorů AT1 pro angiotensin II), které jsou snášeny lépe.
Blokátory kalciových kanálů
Tyto léky zabraňují vstupu vápníku do buněk srdce a cév a tím snižují krevní tlak. Při užívání většiny léků této skupiny je vhodné vyhnout se konzumaci grapefruitového džusu, který může zvýšit riziko nežádoucích účinků.
Beta blokátory
Tato skupina léků snižuje frekvenci a sílu srdečního stahu, proto je vhodným lékem pro pacienty, kteří zároveň trpí i zvýšenou tepovou frekvencí. Léčba beta blokátory se ukončuje pozvolně, aby nedošlo k rychlému zvýšení tlaku krve nebo angině pectoris.
Diuretika
Někdy známé také jako odvodňovací léky, účinkují vyplavením nadbytečné vody a soli zvýšeným objemem moči. Neužívají se proto většinou na noc, aby pacient nebyl obtěžován častým močením v noci.
Alfa-blokátory, centrálně působící antihypertenziva, látky s přímým vazodilatačním (cévy rozšiřujícím) účinkem.
Tato skupina léčiv se užívá spíše v kombinaci s předchozími skupinami, případně ve specifických případech hypertenze (těhotenství, nesnášenlivost ostatních léků).
Pacienti trpící vysokým krevním tlakem velmi často trpí i dalšími přidruženými chorobami, je proto nutné zahájit nebo pokračovat v léčbě cukrovky, vysoké hladiny cholesterolu a tuků v krvi, kornatění tepen (aterosklerózy) atd.

Zpět na archiv